« Back to index

The Sacred Trust Foundation Courses in Classical Shamanism

The Sacred Trust grunnkurs gir omfattende og detaljert læring i det fundamentale rundt klassisk sjamanisme og utforsker underliggende prinsipper og bruk samt metoder og praksiser som finnes krysskulturelt i forskjellige samfunn. De forskjellige seminarene og kursene dekker både grunnleggende og mer avansert lære, fra helgeseminarer til intensiv trening, og er sett på som en av de fremste av sitt slag. I år tilbyr vi vårt introduksjonsseminar i The Shaman’s Pathway ved to anledninger. Våre mere avanserte kurs Classical Shamanic Soul Retrieval og Classical Shamanic Extraction vil bli tilbudt enten mot slutten av dette året, eller i starten av neste år.


The Sacred Trust foundation courses offer comprehensive and detailed tutoring in foundations of classical shamanism, exploring underlying principles & applications, methods & praxes found cross-culturally. These workshops and courses cover introductory and advanced teaching, from weekend workshops to intensive training and are generally considered to be the foremost of their kind. This year we are offering the introductory workshop The Shaman’s Pathway on two occasions with further advanced courses including Classical Shamanic Soul Retrieval and Classical Shamanic Extraction coming either towards the end of this year or the beginning of next.

The Shaman’s Pathway

Ecstasy, Trance and the Shamanic Journey

Simon Chamberlain introduserer de grunnleggende prinsippene og fremgangsmåtene ved en krysskulturell sjamanisme, en åndelig sti til en direkte spirituell åpenbaring. Fokuset ved seminaret ligger i bruken av forskjellige teknikker for å gå inn i og utforske den «non-ordinary reality» av sjamanens verden gjennom den gamle kunsten med soul flight. Du kommer til å lære teknikker for å oppdage, arbeide med og integrere dine egne hjelpende ånder, i dyre- og menneskeform, slik at de kan tilby veiledning, innsikt og helbredelse. Seminaret inkluderer i tillegg en introduksjon til sjamanistisk helbredelse som du kan benytte både for deg selv og for andre, enkle spådomsmetoder samt et samfunnshelbredende ritual. Det er en forutsetning å delta på kurset dersom du vil gå videre på de mere avanserte kursene i sjamanisme.

Kurset holdes på engelsk.

Kurset vil bli holdt på Torvund, Sognefjord

Kurs med overnatting og måltider NOK 3850


Simon Chamberlain introduces the basic principles and practices of cross-cultural shamanism, a spiritual path to direct revelation. The focus of this workshop will be how to use these techniques to enter and explore “non-ordinary reality” of the shaman’s world through the ancient art of soul flight. You will learn techniques to find, work with, and integrate your own helping spirits, in animal and human form so that they can provide guidance, insight, and healing. The work will also include an introduction to shamanic healing, which you can use for yourself and for others, basic divination methods, and a community healing ritual. This course is a prerequisite for participating in our advanced courses in shamanism.

The course is held in English.

The course will be held at Torvund, Sognefjord

Residential course NOK 3850   This residential course includes three nights accommodation and meals.

FEE

NOK3800 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)

Click here for Advanced Courses in Classical Shamanism