« Back to index

Birthing the Shaman’s Drum

Neste kurs blir på Ytre Enebakk.

Trommen er vårt eldste instrumentet, og kan bli sporet tilbake titusenvis av år. Det har vært sjamanens følgesvenn i helbredelse, ritualer og seremonier, samt i hjelpen ved kommunikasjon og bevegelse mellom verdener. Når du skal lage en sjamanistisk tromme er du med på skapelsen av et hellig objekt.

Skapelsen av sjamanens tromme er et overnattingskurs hvor du guides i å skape din egen sjamanistiske tromme og trommestikker.

Skinnet til trommene er nøye valgt ut på bakgrunn av en god etisk behandling. Skinnet kommer typisk fra hjort som har blitt avlivet av bevaringsgrunner, og på en mest mulig respektfull måte. Trommeringene er håndlaget ved bruk av lokalt treverk. I dag er det svært sjeldent og spesielt å få mulighet til å benytte håndlagde ringer. Annet treverk som blir benyttet i trommestikkene håndtak stammer fra eiendommen til Simon, og er nøye utvalgt med tanke på både holdbarhet og god energi.

Gjennom kurset vil du ta del i tromming, kraftdans, ritualer og dypt seremonielt arbeid. Noe av dette er kun tilgjengelig gjennom dette spesifikke kurset. Når trommer, stikker og rangler har blitt skapt skal vi vekke til livet den hellige makten som finnes i objektene, og fullføre arbeidet vårt med en maktgivende seremoni.

Alle materialer er inkludert i kurset, sammen med påmeldingsavgift, overnatting og alle måltider.

Kurset holdes på engelsk.

The next course will be at Ytre Enebakk.

The drum is the most ancient instrument dating back tens of thousands of years. It has been the companion of shamans the world over during their healing, ritual and ceremonial work, as well as aiding movement between worlds. When you make a shamanic drum, you are facilitating the birth of a truly sacred object.

Birthing the Shaman’s Drum is a residential course where you are guided to make your own shamanic drum and drum beater.

The hides for these drums are sourced with great care to ensure good ethics, typically coming from deer stock that has been culled for conservation purposes with as much respect as possible. The drum hoops are handmade using responsibly sourced wood. It is very special to be able to use handmade hoops and quite rare these days. Other wood used, for drum beaters comes from Simon’s land in Norway and is picked carefully with sustainability and sacredness in mind.

During the course we will engage in drumming, power dancing, ritual and deep ceremonial work, some of which is not available in any of our other courses. Once drums, beaters and rattles have been birthed, we will then awaken these sacred power objects and complete our work with an empowerment ceremony.

All materials are provided, as well as tuition, accommodation and all meals.

The course is held in English.

DATES

FEE

NOK7400 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)

BOOKING