« Back to index

Birthing the Shaman’s Drum

Trommen er vårt eldste instrumentet, og kan bli sporet tilbake titusenvis av år. Det har vært sjamanens følgesvenn i helbredelse, ritualer og seremonier, samt i hjelpen ved kommunikasjon og bevegelse mellom verdener. Når du skal lage en sjamanistisk tromme er du med på skapelsen av et hellig objekt.

Skapelsen av sjamanens tromme er et overnattingskurs hvor du guides i å skape din egen sjamanistiske tromme og trommestikker. Du kommer også til å skape din egen rangle, som er et annet hellig objekt sjamanene tar i bruk i deres arbeid. Skinnet til trommene er nøye valgt ut på bakgrunn av en god etisk behandling. Skinnet kommer typisk fra hjort som har blitt avlivet av bevaringsgrunner, og på en mest mulig respektfull måte. Trommeringene er håndlaget ved bruk av lokalt treverk. I dag er det svært sjeldent og spesielt å få mulighet til å benytte håndlagde ringer. Annet treverk som blir benyttet i trommestikkene og ranglens håndtak stammer fra eiendommen til Simon, og er nøye utvalgt med tanke på både holdbarhet og god energi.

Kurset holdes i Høyanger kommune, Sogn og fjordane, som tilbyr flere muligheter til å komme tett på den vakte naturen og de lokale åndene.

Gjennom kurset vil du ta del i tromming, kraftdans, ritualer og dypt seremonielt arbeid. Noe av dette er kun tilgjengelig gjennom dette spesifikke kurset. Når trommer, stikker og rangler har blitt skapt skal vi vekke til livet den hellige makten som finnes i objektene, og fullføre arbeidet vårt med en maktgivende seremoni.

Alle materialer er inkludert i kurset, sammen med påmeldingsavgift, overnatting og vegetarmåltider.

Kurset holdes på engelsk.

The drum is the most ancient instrument dating back tens of thousands of years. It has been the companion of shamans the world over during their healing, ritual and ceremonial work, as well as aiding movement between worlds. When you make a shamanic drum, you are facilitating the birth of a truly sacred object.

Birthing the Shaman’s Drum is a residential course where you are guided to make your own shamanic drum and drum beater. You will also make your own rattle, another sacred object used by shamans in their work.

The hides for these drums are sourced with great care to ensure good ethics, typically coming from deer stock that has been culled for conservation purposes with as much respect as possible. The drum hoops are handmade using responsibly sourced wood. It is very special to be able to use handmade hoops and quite rare these days. Other wood used, for drum beaters and rattle handles, comes from Simon’s land in Norway and is picked carefully with sustainability and sacredness in mind.

The course is held in Høyanger county, Sogn og fjordane, Norway, which affords many opportunities to engage with beautiful nature and the local spirits.

During the course we will engage in drumming, power dancing, ritual and deep ceremonial work, some of which is not available in any of our other courses. Once drums, beaters and rattles have been birthed, we will then awaken these sacred power objects and complete our work with an empowerment ceremony.

All materials are provided, as well as tuition, accommodation and vegetarian meals.

The course is held in English.

FEE

NOK5000 (fully residential; fee includes accommodation, food and tuition)