Simon Chamberlain er en shamanistisk utøver og trener. Han har flere års erfaring i å undervise psykologi på universiteter, samt undervise nevrovitenskap på universitetsnivå. Annen utdanning og erfaring inkluderer klinisk hypnose, veiledning, offerstøtte samt undervise i kampsport. Etter å i hovedsak ha bodd i Storbritannia flyttet han for noen år siden til Norge. Han ble trukket av landets fantastiske naturlige skjønnhet samt våre områder med uberørt natur. Hans fokus ligger i tilnærmingen av en enklere og mer naturlig livsstil, og hans arbeid på The Sacred Trust oppfordrer han til å leve med en større sjamanistisk tilnærming.

Ved en sammensetning av lidenskap for sjamanisme, undervisningsferdigheter og en stor interesse for empowerment er intensjonen å fremme muligheter for andre mennesker. Simons interesse innen sjamanistisk arbeid kommer gjennom mange uttrykk, blant annet hans ferdigheter i å lage sine egne hellige objekter slik som trommer og rangler.

 

Simon Chamberlain is a shamanic practitioner and trainer. He has many years’ experience teaching psychology in colleges, as well as lecturing in neuroscience at university level. Other training and experience included clinical hypnosis, counselling, victim support and instructing in martial arts. Having lived mainly in the UK, a few years ago he moved to Norway, being drawn by the country’s outstanding natural beauty and large areas of unspoilt Nature. Here he focuses on aligning more closely to simpler more natural lifestyle, and his work at the Sacred Trust encourages him towards a more shamanic way of being.

Bringing together a great passion for shamanism, teaching skills, and a significant interest in empowerment, the intention is to promote opportunities for others. Simon’s interest in shamanic work has many expressions, for example he has developed skills for making his own sacred objects such as drums and rattles.