Notes, Terms and Conditions

Vennligst se The Sacred Trust vilkår og betingelser nedenfor. Vennligst les gjennom nøye, og kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

 1. Når du har fullført bookingen din vil du motta en bekreftelse sammen med informasjon du trenger, inkludert informasjon om lokalet.
 2. Resterende beløp på bestillingen din har en frist på mellom 4-6 uker før kursstart. Unntak: The Sacred Trust Three Year Professional Practitioner Tranining kan deles opp I delbetalinger.
 3. Kurstider: De fleste kurs uten overnatting vil for det meste foregå i tidsrommet mellom kl 09:00-17:30 hver dag. De fleste kurs med overnatting starter på ettermiddag/kveld, og avsluttes siste dag på ettermiddagen, og inkluderende arbeid på kvelden. Dette kan variere fra kurs til kurs og alle detaljer vil bli sendt så raskt du har booket et kurs.
 4. For kurs som inkluderer overnatting er både overnatting samt mat inkludert i kursavgiften.
 5. All avbestilling må bli gitt skriftlig. Hvis du avbestiller minst seks uker før kursstart vil du motta en full tilbakebetaling, minus depositumet som er ikke-refunderbart. Dersom avbestilling skjer etter den gitte tidsperioden vil dessverre ikke beløpet ditt bli refundert. Det gjelder også dersom du ikke har mulighet til å delta, eller må dra tidligere fra kurset. Vi anbefaler derfor avbestillingsforsikring i tilfelle uforutsette hendelser oppstår og du blir nødt til å avbestille.
 6. Dersom du på nåværende tidspunkt trenger medisinsk eller psykisk tilsyn, er du nødt til å fremlegge et anbefalingsbrev fra legen din om at du kan delta på kurset, samt gi oss – The Sacred Trust – beskjed når du gjennomfører bookingen din. Kurs utført av The Sacred Trust er ikke egnet for personer med psykiatriske eller dypt emosjonelle vansker, eller for personer som er på utkikk etter rådgivning eller terapi ettersom våre ansatte ikke er profesjonelt kvalifiserte i disse områdene. Våre ansatte og medlemmer av The Sacred Trust er heller ikke trent i allopatisk medisin, og kjenner ikke til din medisinske historie og kan dermed ikke tilby noen medisinsk rådgivning under kurset.
 7. Kurset vil holdes i et røyke- og alkoholfritt miljø. Dersom du ønsker å røyke er du nødt til å gjøre dette på angitte røykeområder. Dersom du blir funnet beruset eller røykende på området kan du bli spurt om å forlate kurset, og ingen refusjon vil bli gitt. Ingen narkotiske stoffer er lov på våre kurs, og dersom du benytter narkotiske stoffer må du forlate kurset, og ingen refusjon vil bli gitt.
 8. Dersom du deltar på kurs med overnatting og deler rom med en eller flere deltakere, er ikke The Sacred Trust ansvarlig for oppførsel og handlinger til de du deler rom med. Dersom du ikke er fornøyd med det rommet du er tildelt, grunner inkludert men ikke begrenset til; personlighetskræsj, uenigheter, snorking, andre irriterende egenskapet o.l. så holer ikke The Sacred Trust seg ansvarlig. Vennligst husk at kursene kan være fullbooket, og dersom alle rom er fullbooket får vi ikke endret på rommene.
 9. The Sacred Trust er ikke ansvarlig for: tap eller skade på dine eiendeler, eller fysisk, medisinsk eller psykiske tilstander som kan utvikle seg enten under eller etter kursene, seminarene eller trening.

Jeg forstår at denne kontrakten er inngått frivillig, og ved å godta disse vilkårene og betingelsene forstår jeg at alle Sacred Trust seminarer og opplæringer er tilbudt kun for undervisningsformål og ikke for å gi helbredelse eller behandling av noen form for fysisk eller psykisk lidelse.

The Sacred Trust (Norway): Skreddarnesvegen 19, 4234, Jelsa, Norway.

 

Please find below The Sacred Trust terms and conditions. Please read them carefully and do not hesitate to contact us if you have any questions.

 1. Upon receipt of your booking you will be sent an acknowledgement together with information you will need, including information about the venue.
 2. The balance of the course fee becomes due between 4 and 6 weeks before your course starts, other than for The Sacred Trust Three Year Professional Practitioner Training, which can be paid in installments.
 3. Course times: Most non-residential workshops run between approximately 9.30am-5.30pm each day. Most residential events start late afternoon/evening on the first day and finish late afternoon on the last day and include work in the evenings. However, this may vary from course to course and full details will be forwarded to you as soon as your booking has been received.
 4. For residential events, the price includes your accommodation, food and all tuition.
 5. All cancellations must be received in writing. If you cancel at least six weeks before your course, you will receive a full refund less your deposit which is non-returnable. However, no refunds are available if notice is given after this period, or if you do not attend or if you leave early. We therefore recommend that you consider taking out insurance in case you have to cancel due to unforeseen circumstances.
 6. If you are currently under medical or psychiatric supervision, you must provide a Doctor’s letter or certificate confirming your fitness to take part in the course as well as notifying The Sacred Trust at the time of your booking. Sacred Trust courses are not suitable for those with psychiatric or deep emotional issues or those looking for counselling or therapy, as our faculty are not professionally qualified in these areas. The Sacred Trust faculty and members of the Sacred Trust team are also not trained in allopathic medicine and do not know your medical history so cannot offer any specific medical advice whilst at the course.
 7. We operate in a smoke free and alcohol free environment. If you wish to smoke, you must choose a designated smoking area. Anyone found inebriated or smoking in the property may be asked to leave the course and no refund shall be given. No recreational drugs may be used and any course, participants found intoxicated or under the influence of recreational drugs will be asked to leave, with no refund being given.
 8. If you are attending a residential course and are sharing a room with one or more other participants, The Sacred Trust takes no responsibility for the actions of the person/s with whom you room share. If for whatever reason you are unhappy with your room share, including but not limited to: clash of personalities; disagreements; snoring; other annoying habits etc, The Sacred Trust cannot be held responsible. Please note that most of our courses are fully booked, so if an altercation arises and there are no other rooms available, we will be unable to move you.
 9. The Sacred Trust will not accept liability for: loss, injury, or damage (to you) or your personal property, or physical, medical or psychiatric conditions developing during or after your course, workshop or training.

I understand that this contract is entered into and, by agreeing to these Notes, Terms and Conditions I understand that all Sacred Trust workshops and trainings are offered for teaching purposes only and not for the purposes of providing healing or treating any student or participant for any physical or mental condition or illness.

The Sacred Trust (Norway): Skreddarnesvegen 19, 4234, Jelsa, Norway.