Blog Archives

Shamanic Curse Unravelling

Posted on by Simon Chamberlain

På dette nye verkstedet, skapt av Betsy Bergstrom og Simon Buxton, undersøker vi temaet trolldom med særlig vekt på de mystiske fenomenene forbannelser og midler til å dekonstruere og unravel dem. En forbannelse beskrives klassisk som en hvilken som helst uttrykt intensjon eller ønske om at noen form for motgang eller ulykke vil forekomme eller […]

Comments Off on Shamanic Curse Unravelling