Blog Archives

Two Week Training in Classical Shamanism

Posted on by admin401

This intensive training in advanced principles and practices found in classical shamanism offers the opportunity to immerse deeply and profoundly in the shamans world, uninterrupted for two weeks. The work will be taking place at The Hardanger Academy at Jondal in Norway, situated in a beautiful park between an impressive fjord and glacier, affording countless […]

Comments Off on Two Week Training in Classical Shamanism

Classical Shamanism and Nature: The Visible Face of Spirit

Posted on by admin401

Shamans have always known that ‘everything that is, is alive’, and that nature is the visible face of spirit. On this residential course taking place at The Hardanger Academy in Norway the specific focus of the work will be working with nature spirits and the spirits of nature, as a source of healing power, personal […]

Comments Off on Classical Shamanism and Nature: The Visible Face of Spirit

Classical Shamanic Psychopomp Training: Death, Dying & Departure

Posted on by Simon Chamberlain

I sjamanismen er døden forstått som en passasje over til De Dødes Land, og en retur til forfedrene. Når vi tjener de som er døende, så tjener vi også det helende i livet. En av de mest unike trekkene ved sjamanisme er at sjamaner ikke kun hjelper de levende, men også de som er døende […]

Comments Off on Classical Shamanic Psychopomp Training: Death, Dying & Departure

Classical Shamanic Soul Retrieval and Shamanic Extraction Training

Posted on by Simon Chamberlain

For English, scroll down. Under dette seksdagers intensivkurset vil deltakere bli trent i å håndtere de to mest utbredte lidelsene fra et sjamanistisk perspektiv, nemlig soul loss og harmful object intrusions. Vi kommer til å lære hvordan tap av sjel oppstår, hvordan å finne eller spore en sjel og hvordan gjenforene sjelen med en person. […]

Comments Off on Classical Shamanic Soul Retrieval and Shamanic Extraction Training

The Shaman’s Pathway

Posted on by Simon Chamberlain

Simon Chamberlain introduserer de grunnleggende prinsippene og fremgangsmåtene ved en krysskulturell sjamanisme, en åndelig sti til en direkte spirituell åpenbaring. Fokuset ved seminaret ligger i bruken av forskjellige teknikker for å gå inn i og utforske den «non-ordinary reality» av sjamanens verden gjennom den gamle kunsten med soul flight. Du kommer til å lære teknikker […]

Comments Off on The Shaman’s Pathway