Blog Archives

Birthing the Shaman’s Drum

Posted on by Simon Chamberlain

Trommen er vårt eldste instrumentet, og kan bli sporet tilbake titusenvis av år. Det har vært sjamanens følgesvenn i helbredelse, ritualer og seremonier, samt i hjelpen ved kommunikasjon og bevegelse mellom verdener. Når du skal lage en sjamanistisk tromme er du med på skapelsen av et hellig objekt. Skapelsen av sjamanens tromme er et overnattingskurs […]

Comments Off on Birthing the Shaman’s Drum