The Shaman’s Pathway

Posted on by Simon Chamberlain

Simon Chamberlain introduserer de grunnleggende prinsippene og fremgangsmåtene ved en krysskulturell sjamanisme, en åndelig sti til en direkte spirituell åpenbaring. Fokuset ved seminaret ligger i bruken av forskjellige teknikker for å gå inn i og utforske den «non-ordinary reality» av sjamanens verden gjennom den gamle kunsten med soul flight. Du kommer til å lære teknikker for å oppdage, arbeide med og integrere dine egne hjelpende ånder, i dyre- og menneskeform, slik at de kan tilby veiledning, innsikt og helbredelse. Seminaret inkluderer i tillegg en introduksjon til sjamanistisk helbredelse som du kan benytte både for deg selv og for andre, enkle spådomsmetoder samt et samfunnshelbredende ritual. Det er en forutsetning å delta på kurset dersom du vil gå videre på de mere avanserte kursene i sjamanisme.

Kurset holdes på engelsk.

Kurset vil bli holdt på Torvund, Sognefjord

Kurs med overnatting og måltider NOK 3850


Simon Chamberlain introduces the basic principles and practices of cross-cultural shamanism, a spiritual path to direct revelation. The focus of this workshop will be how to use these techniques to enter and explore “non-ordinary reality” of the shaman’s world through the ancient art of soul flight. You will learn techniques to find, work with, and integrate your own helping spirits, in animal and human form so that they can provide guidance, insight, and healing. The work will also include an introduction to shamanic healing, which you can use for yourself and for others, basic divination methods, and a community healing ritual. This course is a prerequisite for participating in our advanced courses in shamanism.

The course is held in English.

The course will be held at Torvund, Sognefjord

Residential course NOK 3850   This residential course includes three nights accommodation and meals.

Comments Off on The Shaman’s Pathway

Comments are closed.