Compassionate Depossession Training

Posted on by Simon Chamberlain

Norsk (Please scroll down for English.)

Compassionate Depossession var grunnlagt av Betsy Bergstrom, og videreutviklet av Simon Buxton. “Heart-centred Compassionate Depossession” er en menneskelig prosess som fordeler både klienten og den “possessing being”, selv om han er eller er motvillig til å forlate sin vert.

Denne opplæringen dekker både grunnleggende, mellomliggende og avanserte aspekter av “Compassionate Deposession” med sikte på å jobbe i en klient-utøverrelasjon. Den er designet for seriøse shamaniske utøvere som finner behovet for ferdigheter i “Depossession” og ønsker å engasjere seg i dette arbeidet med en medfølende tilnærming. Arbeidet vil omfatte omfattende gjennomgang, demonstrasjoner og praktisk erfaring og vil fokusere på åndsbesittelse av vesener som er både menneskelige, transhumane, ex-menneskelige og ikke-menneskelige: tankeformer og obsessions, elementære vesener, dyrs ånder, vesener fra andre dimensjoner eller systemer, mørke krefter eller arketyper oppfattes ofte som “onde”.

 

Merk: Dette er et avansert kurs. Alle deltakere ha kompetanse i shamanisk reisearbeid.


Compassionate Depossession was pioneered by Betsy Bergstrom and further developed by Simon Buxton. Heart-centered compassionate depossession is a humane process that benefits both the client and the attached possessing being, even if that being or beings are reluctant to leave their host.

This training covers both basic, intermediate and advanced aspects of compassionate depossession with a view to working in client-practitioner relationship. It is designed for serious shamanic practitioners and who are finding the need for skills in depossession and wishing to engage in this work with a compassionate approach. The work will include extensive review, demonstrations and practical experience and will focus on spirit possession by beings that are both human, transhuman, ex-human and non human: thought forms & obsessions, elemental beings, animal spirits, beings from other dimensions or systems, ‘dark’ forces or archetypes often perceived as ‘evil’.

We shall be exploring the following themes in detail, in both theory and practice:

The course is held in English.

Please note: This is an advanced course. All participants must well-versed  in shamanic journey work.

Comments Off on Compassionate Depossession Training

Comments are closed.