Classical Shamanic Soul Retrieval and Shamanic Extraction Training

Posted on by Simon Chamberlain

For English, scroll down.

Under dette seksdagers intensivkurset vil deltakere bli trent i å håndtere de to mest utbredte lidelsene fra et sjamanistisk perspektiv, nemlig soul loss og harmful object intrusions. Vi kommer til å lære hvordan tap av sjel oppstår, hvordan å finne eller spore en sjel og hvordan gjenforene sjelen med en person. Vi skal utforske hvordan dette kan være effektivt når vi arbeider med overlevende av misbruk eller ulykker, de som har gjennomgått operasjoner eller andre emosjonelle og psykiske traumer, i tillegg til de som lider av alkohol og/eller narkotikamisbruk. Deltakere får også trening i metoder som fjerner dårlige og skadelige energiinntrengninger som kan skape belastninger, ubehag, lokalisert smerte, sykdom eller død, avhengig av type energiinntrengning og hvor lenge den har opptatt kroppen. Disse malplasserte energiene kan fjernes ved å bruke «åndelige hender» til å trekke inntrengeren ut, og opplæringen gitt under dette kurset lærer deg hvordan du lokaliserer, identifiserer og fjerner inntrengeren på en måte som er trygg for både deg og klienten.

I tillegg til å arbeide med teknikker og fremgangsmåter for soul retrieval og shamanic extraction vil opplæringen sette søkelys på livet etter helbredelse – hvordan skape et sunnere liv både for oss selv og andre etter at helbredelsen har funnet sted. Dette vil oppnås gjennom sjamanistisk reise, ritualer samt seremonier.

Gjennom dette seksdagers intensivkurset vil hver deltaker fungere som en sjaman for å lære teknikkene, samtidig som at de vil kunne få mulighet til å gjenoppvekke tapte deler av seg selv og fjerne inntrengere. Dette opplegget er spesielt designet for mennesker som ønsker å gå dypere inn i sitt sjamanistiske arbeid og bringe sjamanistisk helbredelse inn i sin praksis med andre.

Kurset holdes på engelsk.

 


During this six-day intensive course participants will be trained to deal with the two most prevalent forms of illness from a shamanic perspective, namely soul loss and harmful object intrusions. We shall learn how soul loss occurs, how to find or track a soul and how to bring it back to a person. We explore how this can be effective when working with survivors of abuse or accidents, people who have had surgery or other emotional and physical traumas, as well as those dealing with such issues as alcoholism and drug abuse. Participants will also be trained in methods of removing harmful energy intrusions which typically cause weakness, malaise, localised pain or discomfort, illness or death, depending on the type of energy intrusion and how long it has been in the body. These misplaced energies can be removed by using ‘spirit hands’ to pull the intrusions out and the training explores how to locate, identify and remove object intrusions in a fashion that is safe for both the practitioner and the client.

As well as working with techniques and practices of soul retrieval and shamanic extraction, the training will focus on life after healing — how to create healthier lives for ourselves and others after healing has taken place. This will be accomplished through shamanic journey, ritual and ceremony.

During this six-day intensive course each participant will act as a shaman to learn the techniques and they will also have the opportunities for lost parts of themselves retrieved and intrusions removed. This training is specifically designed for people who wish to deepen their shamanic work and bring shamanic healing into their practice with others.

The course is held in English.

 

Comments Off on Classical Shamanic Soul Retrieval and Shamanic Extraction Training

Comments are closed.