Classical Shamanic Psychopomp Training: Death, Dying & Departure

Posted on by Simon Chamberlain

I sjamanismen er døden forstått som en passasje over til De Dødes Land, og en retur til forfedrene. Når vi tjener de som er døende, så tjener vi også det helende i livet. En av de mest unike trekkene ved sjamanisme er at sjamaner ikke kun hjelper de levende, men også de som er døende eller allerede borte.

Ordet «Psykopomp» betyr sjelens veileder. Som sjelens guide, eller psykopomp, transporterer sjamanen de dødes sjel hjem og sikrer sjelen en trygg og fullstendig reise gjennom dødsprosessen. Sjamanen fungerer også som en psykopomp for sjeler som har vært døde en stund, men ikke fullført sin reise til de dødes land. I dette kurset vil du lære hvordan man forbereder de døde for den kommende reisen, samt og ledsage sjelen når dens tid på jorden er omme.

Kurset holder på engelsk.

 


Within shamanism death is understood as a  crossing over to the Land of the Dead and a return to the ancestors, and serving the healing in the dying process is part of serving the healing in life. One of the distinguishing features of shamanism is that shamans not only help the living, but also the dying and the deceased. As the soul guide or psychopomp, the shaman transports the souls of the dead home, assuring that soul’s safe and complete journey through the death process. The shaman also functions as a psychopomp for souls who, though dead for a long time, have not completed their passage to the Land of the Dead. On this course you will be trained in how to prepare the dying for the journey ahead and to escort the soul when its time on earth is done.

The course is held in English.

Comments Off on Classical Shamanic Psychopomp Training: Death, Dying & Departure

Comments are closed.