The Sacred Trust Norway
Ongoing Shamanic Teaching in Norway

The Sacred Trust er en europeisk skole som har gitt sjamanisk trening og workshops i 24 år. Denne utdanningen er nå tilgjengelig i Norge.

Vi tilbyr en kontinuerlig læreplan for kurs og opplæring i tverrkulturell shamanisme, inkludert introduksjonskurs og mer avansert klassisk sjamanisk helbredelse og andre kurs.

—————

The Sacred Trust is a European school that has provided shamanic training and workshops for 24 years. This education is now available in Norway.

We will offer an ongoing curriculum of courses and trainings in cross-cultural shamanism, including introductory courses as well as advanced classical shamanic healing and other courses.

 

 

Sign up to our mailing list    Join our mailing list for news, new courses and events.
    Take a look at our privacy policy